Hvordan kommer jeg igang


Du kan søge hjælp til at komme igang ved at kontakte en af bestyrelsens medlemmer. De kan som regel hjælpe dig eller hjælpe dig videre.

Jeg har areal men ikke selv har tid/muligheder
Bekæmpelse af mårhund sker som regel om natten og derfor har mange ikke selv mulighed for at gøre noget.
Foreningen kan hjælpe med at skabe kontakt til medlemmer, der gerne vil bidrage til bekæmpelse af mårhund. Foreningen kan i visse situationer stille udstyr (baitplads, kamera, fælder etc) til rådighed.

Jeg har mulighed for at hjælpe men intet terræn
Kontakt en af medlemmerne i bestyrelsen, så kommer du på vores venteliste til terræn i den takt der kommer henvendelse fra lodsejere, der ikke selv gør noget.