Generalforsamling


Mårhund Trekanten afholder generalforsamling , mandag d. 20-12-2021, kl. 18:30. På Agernhavevej 121, Klattrup. 7000 Fredericia. Tilmelding senest lørdag d. 18-12-2021. på mail. mikkel@maarhund.dk eller sms 40320246.  Foreningen er vært for et mindre traktement.  Så tilmelding er påkrævet.

Dagsorden