Foderplads til mårhund


Ved oprettelse af en baitplads er der nogle ting, som du bør tage hensyn til;

  1. Vælg et terræn, hvor der er ro og fri fra forstyrrelser. Så er du næsten sikker på at der kommer mårhund i løbet af kort tid. Gerne i forbindelse med buske, tagrør, veksler, vandløb, tæt krat etc.
  2. Placering af hochsitz eller skydestige i god vind og udnyt evt. naturligt lys, tænk over at vinden ofte er vest- eller sydlig… samt lydløse adgangsforhold. Du kan supplere din baitplads med “vildsvine-lygter” som lyser ved bevægelse, så er du sikker på at kunne afgive et forsvarligt skud i ordentligt lys.
  3. Det er vigtigt at baitpladsen ikke løber tør for madding : Suppler evt. frisk madding med et fodertårn med hundepiller, såldes der altid er noget på pladsen.

De nye regler for foderpladser.
I praksis betyder de nye regler, at følgende kan anvendes som lokkemad:

  • Foderpiller, som er godkendt til brug i danske aquakulturbrug.
  • Hårde oste, der er lavet af pasteuriseret mælk og modnet i mindst 21 dage, indkøbt fra danske mejerier. Der skal følge et handelsdokument med fra mejeriet, som skal gemmes i 2 år.
  • Trafikdræbt vildt, opsamlet inden for en radius af 10 km fra foderpladsen.

Herudover skal brugen opfylde betingelserne herunder:

  • Husdyr (her svin og kvæg) må ikke kunne komme til foderpladsen, og det skal sikres at eventuelle foderrester fjernes gennem dagrenovationen (til forbrænding).
  • Foderpladserne skal være forsynet med kontaktoplysninger (som det kendes fra fældefangst).
  • Jægere, der ønsker at bruge disse emner som lokkemad skal sende en mail til specialkonsulent Mariann Chriél i Miljøstyrelsen på machr@mst.dk med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og kort (eller koordinater) over foderpladsen.

Hvis du ønsker at anvende ost, trafikdræbt vildt og/eller fiskefoderpiller, skal du udfylde og sende dette skema til Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, Mariann Chriel på mail, machr@mst.dk.

4. Opsætning af vildtkamera : Opsæt et kamera 3-4 meter fra baitpladsen og tænk over sol i linsen på kameraet, dvs. ikke øst – vest… kameraet giver nyttig viden om besøgsfrekvens og -tidspunkter, hvor kommer mårhunden fra og hvor går den hen, antal etc.

Grævling på besøg.